Thursday, August 27, 2009

PROMOSI HEBAT!!


PROMOSI HEBAT SEMPENA RAMADHAN AL-MUBARAK
R&Z COMETICS MENAWARKAN POTONGAN HARGA UNTUK SUPER MAXX-5
HANYA RM 45(S/M) DAN RM50 (S/S)

MENDAFTARLAH SEKARANG!~

ANDA BERMINAT UNTUK MENJADI SUB-DEALER?1.Perlantikan Sub-Dealer:

a. Pihak Syarikat dengan ini melantik Sub-Dealer sebagai pengedar kepada produk dan barangan Pihak Syarikat dengan jenama ‘R&Z Cosmetics’ di dalam kawasan yang tertentu yang akan ditentukan oleh pihak Syarikat dan pihak Sub-Dealer bersetuju untuk menerima perlantikan tersebut dengan mengikut syarat-syarat yang tertera di bawah.

b. Pihak Syarikat.akan memberi secara percuma iaitu Poster Produk untuk tujuan promosi.

2.Peraturan Pendaftaran:


a. Sub-Dealer perlu menulis segala butiran yang diperlukan dengan jelas dan betul. Sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak betul, Pihak Syarikat berhak menolak permohonan anda untuk menjadi Sub-Dealer tanpa sebarang alasan.

b. Setiap Sub-Dealer akan dikenakan Yuran Pendaftaran sebanyak RM40-00 dan diwajibkan membeli stok permulaan produk R&Z Cosmetics, RNL Collection and R&Z Food & Drink yang itemnya dan harga telah ditetapkan oleh Ibu Pejabat R&Z Cosmetics.

c. Hak Pengedar Sub-Dealer tidak boleh ditukar milik atau serah hak tanpa pengesahan dan persetujuan bertulis daripada Pihak Syarikat.
Contoh : Sekiranya anda ingin menutup premis perniagaan anda dan menjual premis tersebut kepada orang lain, secara automatik hak dan status anda sebagai Wakil Jualan R&Z Cosmetics juga akan terbatal dan tidak boleh dijual kepada orang yang membeli premis.

3. Pembelian Barangan:

a. Setiap pembelian adalah secara tunai dan Resit Pembelian perlu dihantar ke Ibu Pejabat Pihak Syarikat R&Z Cosmetics sebagai bukti pembelian untuk mengesahkan perlantikan.

b. Pihak Syarikat akan cuba memastikan setiap pesanan belian adalah dilayan dengan secepat mungkin dan pembekalan produk dan barangan akan diberikan kepada Sub-Dealer dengan secepat mungkin . Pihak Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya produk dan barangan yang dipesan tiada stok atau kehabisan stok.

4.Polisi Syarikat:

a. Pertukaran Barangan

(i) Pertukaran barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak (untuk produk yang sama) sahaja dan sekiranya ditukar dalam tempoh 1 bulan.

(ii) Barangan berbentuk Set yang telah rosak jika telah dibuka dan diasingkan daripada set atau telah digunakan tidak boleh ditukar. Sekiranya Pihak Sub-Dealer mendapati salah satu barang di dalam set telah rosak, Pihak Sub-Dealer mestilah mengembalikan set tersebut secara lengkap bukan menghantar barang yang rosak sahaja.

(iii) Barangan yang mempunyai tarikh luput hendaklah dipulangkan 6 bulan sebelum tarikh luput yang tertera di produk tersebut. Jika Pihak Sub-Dealer memulangkan barang tersebut kurang daripada 6 bulan atau telah melebihi tarikh luput, ia tidak akan diterima. Walaupun Pihak Syarikat menerima barang tersebut, Pihak Syaikat tidak akan menggantikan dengan barang baru.

(iv) Barang yang rosak di tangan Pihak Sub-Dealer tidak boleh dikembalikan kepada Pihak Syarikat R&Z Cosmetics dan itu, adalah tanggungjawab Pihak Sub-Dealer.

(v) Pihak Sub-Dealer tidak dibenarkan menukar Barangan R&Z Cosmetics dengan item yang lain. Walaubagaimanapun bagi barangan yang rosak atau ‘reject’ semasa penghantaran dari Pihak Ibu Pejabat dan ketika sampai kepada Pihak Sub-Dealer pertukaran barang masih dibenarkan dengan syarat tukar barang yang sama.

(vi) Pihak Sub-Dealer dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian dan memulangkan barangan yang rosak tersebut sebagai bukti.

(vii) Pihak Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk barangan yang rosak akibat daripada bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.

5. Pembayaran & Pesanan Barangan:

a. Setiap Sub-Dealer dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dalam urusan pembayaran.

b. Semua Pesanan Barangan hanya akan diproses selepas pihak Stokis/Dealer menerima bayaran.

c. Pihak Stokis/Dealer berhak untuk tidak memproses Pesanan Barangan sekiranya Sub-Dealer gagal untuk mengesahkan bukti pembayaran kepada pihak Stokis/Dealer.

d. Pihak Stokis/Dealer hanya menerima Pemindahan Wang (Transfer Kredit), Kemasukan Wang (Cash Deposit) dan tidak akan menerima Kemasukan Cek (Bank-in-Cheque) daripada Sub-Dealer.

6. Pemasaran & Pengawalan Harga Pasaran:

a. R&Z Cosmetics mempunyai Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga yang akan memantau harga jualan yang dipasarkan oleh Sub-Dealer.

b. Sekiranya Pihak Syarikat menerima sebarang aduan berkaitan perubahan harga pasaran produk R&Z Cosmetics, juruaudit akan dihantar untuk meninjau keadaan tersebut tanpa sebarang notis pemberitahuan awal.

c. Sekiranya perkara ini didapati berlaku, Pihak Syarikat berhak mengambil tindakan tegas termasuk melucutkan status Sub-Dealer berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga. Tindakan Undang-undang akan diambil sekiranya Sub-Dealer tidak menjual dengan harga pasaran yang telah ditetapkan.

7. Perlantikan Ahli:

a. Setiap Sub-Dealer adalah tidak dibenarkan sama sekali melantik Ahli. Hanya Special Stokis, Stokis dan Dealer Pihak Syarikat R & Z Cosmetics sahaja yang diberi hak untuk melantik Sub-Dealer dan Ahli di bawah mereka.

b. Pihak Sub-Dealer tidak dibenarkan menjual kepada ahli/pengguna dengan memberi potongan sebanyak 10% daripada harga pasaran bagi barangan A,B,C cenderahati RNL Collection dan R&Z Food & Drink.

c. Ahli hanya berhak membeli produk dengan Special Stokis, Stokis dan Dealer sahaja. Ini kerana Special Stokis, Stokis dan Dealer akan menghantar resit belian (bukti) ahli kepada Ibu Pejabat untuk direkod berdasarkan point belian yang membolehkan mereka menukarkan dengan hadiah.

8.Had Kawasan
:
a. Setiap Sub-Dealer hanya mempunyai hak pada kawasannya sendiri sahaja yang akan ditentukan oleh Pihak Syarikat.

9. Potongan Harga:

a. Setiap Sub-Dealer berhak mendapat diskaun sehingga 25% bagi semua produk R&Z Cosmetics (A - Skin Care, B - Herba Tradisional & C – Salon Pack), 5% untuk rangkaian produk RNL Collection dan 15% untuk Seller R&Z Food & Drink.

b. Setiap Sub-Dealer akan menerima Kit Permulaan iaitu Kad Sub-Dealer, Pamplet, Katalog, Buletin dan Tester Barangan R&Z Cosmetics, serta Satu Salinan Surat Perjanjian Sub-Dealer.

c. Setiap Sub-Dealer diwajibkan membeli stok permulaan dari semua rangkaian produk R&Z Cosmetics yang jumlah keseluruhannya sebanyak RM 500.00 termasuk pendaftaran Sub-Dealer.

10.Disiplin Dan Salah Laku:

a. Setiap Sub-Dealer diingatkan supaya menjual Produk Rangkaian Pihak Syarikat mengikut harga pasaran yang telah ditetapkan. Sub-Dealer dilarang sama sekali untuk menjual produk R&Z Cosmetics melebihi atau kurang dari harga pasaran yang telah ditetapkan.

b. Setiap Sub-Dealer tidak dibenarkan mencampur adukkan mana-mana barangan seperti Set Rawatan & Set Penjagaan R&Z COSMETICS dengan produk lain.

c. Setiap Sub-Dealer diingatkan supaya tidak memburuk-burukkan produk R&Z COSMETICS dan tidak boleh membelakangkan cara pemakaian Produk R&Z COSMETICS.

d. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak Syarikat berhak mengambil tindakan tegas dengan melucutkan status Sub-Dealer.

11. Pertukaran Produk R&Z Cosmetics Dengan Produk-Produk Lain:

a. Setiap Sub-Dealer adalah dilarang sama sekali membuat pertukaran (Kontra Barang) produk-produk keluaran R&Z Cosmetics dengan mana-mana Produk Kecantikan jenama lain.

b. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak Syarikat R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas dengan melucutkan status Sub-Dealer.

12.Pertukaran Polisi, Syarat Dan Peraturan Syarikat

a. Pihak Syarikat berhak mengubah, meminda dan menukar apa-apa Polisi, Syarat dan Peraturan Syarikat yang difikirkan perlu dari masa ke semasa.

b. Semua perubahan & pertukaran polisi ini akan sentiasa dimaklumkan kepada Sub-Dealer secara bertulis atau telefon.

13. Perlucutan Sub Dealer

a. Sekiranya berlaku perlucutan status Sub-Dealer, Pihak Syarikat R&Z Cosmetics akan membeli balik semua Produk R&Z Cosmetics di premis perniagaan Pihak Sub-Dealer termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics dengan nilai yang akan ditentukan oleh Pihak Syarikat.

b. Selain dari itu, jika Pihak Sub-Dealer ingin menamatkan atau menutup perniagaan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, Pihak Syarikat R&Z Cosmetics juga sedia membeli balik semua produk R&Z Cosmetics termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics mengikut nilai yang akan ditentukan oleh Pihak Syarikat.

c. Pihak Sub-Dealer tidak akan mempunyai sebarang tuntutan terhadap R&Z Cosmetics untuk kerugian perlucutan tersebut dan juga kerugian lain.TERIMA KASIH KERANA MEMILIH R&Z COSMETICS!~

ANDA BERMINAT UNTUK MENJADI DEALER ?1. Syarat Dan Peraturan

a. Sila pastikan anda menulis segala butiran yang diperlukan dengan jelas dan betul. Sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak betul, Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics berhak menolak permohonan anda untuk menjadi Dealer tanpa sebarang alasan.

b. Setiap Dealer akan dikenakan Yuran Pendaftaran sebanyak RM 50.00 dan diwajibkan membeli rangkaian produk R&Z Cosmetics iaitu Skin Care, RNL Collection dan R&Z Food & Drink yang itemnya telah ditetapkan oleh Pihak R&Z Cosmetics. Setiap pembelian adalah tunai dan Resit Pembelian perlu dihantar ke Ibu Pejabat R&Z Cosmetics sebagai bukti pembelian untuk mengesahkan perlantikan.

c. Dealer juga di wajibkan menyediakan dua (2) gambar berukuran pasport untuk permohonan Kad Dealer.

d. Pasangan suami isteri boleh bergabung untuk menjadi Dealer tetapi Kad Dealer hanya boleh dibuat oleh penama sahaja.

e. Hak Pengedar tidak boleh ditukar milik tanpa pengesahan daripada R&Z COSMETICS. Contoh : Sekiranya anda ingin menutup premis perniagaan anda dan menjual premis tersebut kepada kepada orang lain, secara automatik hak dan status anda sebagai pengedar Wakil Jualan R&Z Cosmetics juga akan terbatal dan tidak boleh dijual kepada orang yang membeli premis. Polisi Syarikat

a. Pemulangan Barangan

i. Pemulangan Barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak sahaja.

ii. Anda dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian dan memulangkan barangan yang rosak tersebut sebagai bukti.

iii. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk barangan yang rosak akibat daripada bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.

b. Pertukaran Barangan

i. Pertukaran barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak sahaja.

ii. Barangan berbentuk Set yang telah rosak jika telah dibuka dan diasingkan daripada set atau telah digunakan tidak boleh ditukar. Sekiranya Pihak Dealer mendapati salah satu barang di dalam set telah rosak, Pihak Dealer mestilah mengembalikan set tersebut secara lengkap bukan menghantar barang yang rosak sahaja.

iii. Anda dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian sebagai bukti pembelian.

iv. Jumlah nilai barangan pertukaran haruslah tidak melebihi nilai barangan yang ditukar atau pelanggan mesti membayar nilai lebihan tersebut.

v. Kredit anda akan dinyatakan di dalam Invoice seterusnya.

vi. Barangan yang mempunyai tarikh luput hendaklah di pulangkan 6 bulan sebelum tarikh luput yang tertera di produk tersebut. Jika pihak Dealer memulangkan barang tersebut kurang daripada 6 bulan atau telah melebihi tarikh luput, ia tidak akan diterima. Walaupun pihak kami menerima barang tersebut, kami tidak akan menggantikan dengan barang baru.

vii. Barang yang yang rosak di tangan Pihak Dealer tidak boleh di kembalikan kepada Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics dan itu, adalah tanggungjawab Pihak Dealer.

viii. Pihak Dealer tidak dibenarkan menukar Barangan R&Z Cosmetics dengan item yang lain walaubagaimanapun pertukaran barangan yang rosak atau ‘reject’ semasa penghantaran dari Pihak Ibu Pejabat dan ketika sampai pada Pihak Dealer masih dibenarkan dengan syarat tukar barang yang sama..

3. Pembayaran & Pesanan Barangan

a. Setiap Dealer diminta memberikan kerjasama sepenuhnya dalam urusan pembayaran.

b. Semua Pesanan Barangan hanya akan diproses selepas pihak syarikat menerima bayaran.

c. Pembayaran boleh dibuat dimana-mana cawangan Bank seperti berikut:

i. BANK ISLAM (RUSELI BIN AHMAD) – ACC # : 02-057-02-010853-7
ii. MAYBANK (RUSELI BIN AHMAD) – ACC # : 157091032032
iii. BSN (RUSELI BIN AHMAD) – ACC # : 0710029894285843
iv. RHB BANK (R&Z SDN.BHD) – ACC # : 2-52037-0000765-5


d. Semua pengesahan pembayaran hendaklah melalui Sistem Faksimili (Fax) di talian 04-4914988, sila nyatakan dengan lengkap Nama, Jumlah Pembayaran dan Akaun Bank yang berkenaan.

e. Pihak Syarikat berhak untuk tidak memproses Pesanan Barangan sekiranya Dealer gagal untuk mengesahkan bukti pembayaran kepada pihak syarikat.

f. Pihak Syarikat hanya menerima Pemindahan Wang (Transfer Kredit), Kemasukan Wang (Cash Deposit) dan tidak akan menerima Kemasukan Cek (Bank-in Check) daripada Dealer.

4. Pemasaran & Pengawalan Harga Pasaran

a. R&Z Cosmetics mempunyai Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga yang akan memantau harga jualan yang dipasarkan oleh Dealer.

b. Sekiranya pihak syarikat menerima laporan tentang sebarang aduan berkaitan perubahan harga pasaran produk R&Z Cosmetics, juruaudit akan dihantar untuk meninjau keadaan tersebut tanpa sebarang notis pemberitahuan awal.

c. Sekiranya perkara ini didapati berlaku, pihak syarikat berhak mengambil tindakan tegas termasuk melucutkan status dealer berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga.

5. Had Kawasan

a. Setiap Dealer hanya mempunyai hak pada kawasannya sendiri sahaja.

b. Setiap Dealer tidak dibenarkan melanggar atau menceroboh kawasan Dealer lain dengan merujuk dengan Pihak R&Z Cosmetics terlebih dahulu, ini adalah untuk mengelakkan berlakunya pertindihan kawasan. Sekiranya perkara-perkara diatas didapati berlaku, Pihak R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas serta melucutkan status Dealer tersebut.

6. Potongan Harga

a. Setiap Dealer berhak mendapat diskaun sehingga 40% bagi semua produk R&Z Cosmetics (Skin Care), 10% adalah daripada RNL Collection dan 25% untuk R&Z Food & Drink.

b. Setiap Dealer akan menerima Kit Permulaan iaitu Kad Dealer, Pamplet, Katalog, Buletin dan Tester Barangan R&Z Cosmetics, serta Satu Salinan Surat Perjanjian Dealer.

c. Pihak Dealer hanya boleh melantik ahli dan memberi potongan sebanyak 10% daripada harga pasaran bagi barangan A, B dan C. 5% pula bagi barangan D, E dan lain-lain cenderahati jika Ahli tersebut mendaftar sebagai RNL Gold Card. Jika Ahli yang melantikan tidak mendaftar sebagai RNL Gold Card, beliau tidak layak mendapat potongan 5%.

7. Disiplin Dan Salah Laku

a. Setiap Dealer adalah diingatkan supaya menjual Produk R&Z Cosmetics mengikut harga pasaran yang telah ditetapkan. Dealer adalah dilarang sama sekali untuk menjual produk R&Z Cosmetics melebihi atau kurang dari harga pasaran yang telah ditetapkan.

b. Setiap Dealer tidak dibenarkan mencampur adukkan mana-mana barangan seperti Set Rawatan & Set Penjagaan R&Z COSMETICS dengan produk lain.

c. Setiap Dealer diingatkan supaya tidak memburuk-burukkan produk R&Z COSMETICS dan tidak boleh membelakangkan cara pemakaian Produk R&Z COSMETICS.

d. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak R&Z COSMETICS berhak mengambil tindakan tegas berserta melucutkan daripada menjadi Dealer.


8. Pertukaran Produk R&Z Cosmetics Dengan Produk-Produk Lain

a. Setiap Dealer adalah dilarang sama sekali membuat pertukaran Produk-produk Keluaran R&Z Cosmetics dengan mana-mana Produk Kecantikan dan / atau Bukan Produk Kecantikan lain.

b. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas berserta melucutkan daripada menjadi Dealer.

9. Penilaian Prestasi

a. Setiap 3 bulan berturut-turut, pihak R&Z COSMETICS akan menilai prestasi jualan Dealer.

b. Sekiranya prestasi jualan Dealer juga tidak aktif atau tidak memuaskan sedangkan permintaan pelanggan adalah tinggi di kawasan tersebut, pihak R&Z COSMETICS berhak menurunkan status Dealer kepada Ahli dan melantik Dealer yang baru tanpa merujuk kepada Dealer yang sedia ada.

10. Rekod Jualan Melalui Resit Pembelian

a. Pihak Dealer perlu memastikan Wakil Jualan (Special Stokis atau Stokis) yang melantik Pihak Dealer menggunakan Resit Pembelian yang telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat semasa merekod pembelian Pihak Dealer.

b. Pihak Dealer perlu memastikan Pihak dealer mendapat satu salinan resit tersebut dan Pihak Wakil Jualan yang melantik anda menghantar satu lagi salinan resit tersebut kepada Pihak Ibu Pejabat kerana melalui Resit Pembelian tersebut maka Pihak Ibu Pejabat dapat memastikan yang Pihak Dealer masih aktif.

11. Perlancaran Produk Baru dan Pakej Permulaan Mengikut Musim

a. Dealer dinasihatkan agar peka dengan sebarang Perlancaran Produk Baru oleh R&Z COSMETICS.

b. Dealer diharapkan dapat memperkenalkan dan memasarkan produk-produk baru ini di pasaran dengan mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat daripada Ibu Pejabat R&Z Cosmetics terlebih dahulu.

c. Dealer wajib membuat pengambilan Pakej Pemulaan yang akan dikeluarkan oleh Pihak Ibu Pejabat setelah Notis Persediaan diedarkan kepada Dealer. Tempoh pengambilan Pakej Permulaan tersebut adalah dalam tempoh 2 minggu bermula tarikh pelancaran.

d. Sekiranya didapati Dealer tidak mengambil pakej permulaan tersebut dalam masa yang ditetapkan, Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas berserta menurunkan status Dealer ke Sub Dealer.

12. Seminar, Bengkel dan Kursus

a. Setiap Dealer diwajibkan mengikuti Kursus Asas Pengetahuan Produk & Kursus Perawatan Salon dan menandatangani perjanjian di Ibu Pejabat R&Z Cosmetics di Kulim, Kedah sebelum menjadi Wakil Jualan R&Z Cosmetics.

b. Jika gagal memenuhi syarat (a) di atas, Pihak R&Z Cosmetics tidak akan mengiktiraf Wakil Jualan tersebut dan Pihak R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan undang-undang ke atas Wakil Jualan.

c. Kursus ini hanya diberi atas penama Dealer sahaja dengan bayaran sebanyak RM 50.00.

d. Sekiranya ingin menghantar wakil atau pembantu, bayaran sebanyak RM 50.00 seorang akan dikenakan.

e. Sijil akan diberi setelah tamat kursus atau setelah dinilai dari segi pencapaian.

f. Dealer disyorkan membeli Salon Pack sebelum mengikuti kursus. Semua peralatan dan barangan salon boleh didapati di R&Z Cosmetics.

g. Sekiranya Dealer ingin mengadakan sebarang bengkel kecantikan atau promosi, pihak pengurusan sedia menawarkan khidmat nasihat dan bantuan.

h. Sila maklumkan sebulan sebelum tarikh bengkel atau seminar diadakan.

i. Dealer diwajibkan membeli poster atau banner, beg kertas dan beg plastik R&Z COSMETICS untuk tujuan promosi.

13. Pertukaran Polisi, Syarat Dan Peraturan Syarikat

a. Pihak Pengurusan berhak mengubah, meminda dan menukar segala Polisi, Syarat dan Peraturan Syarikat yang difikirkan perlu dari masa ke semasa.

b. Semua perubahan & pertukaran polisi ini akan sentiasa di maklumkan kepada Dealer secara bertulis atau telefon.

14. Insentif

a. R&Z Cosmetics akan menilai prestasi jualan Dealer dan akan menawarkan Insentif berbentuk barangan atau percutian di dalam atau di luar negara.

b. Insentif ini adalah bergantung kepada kedudukan kewangan syarikat.

c. Pihak Syarikat berhak mengubah, meminda, menukar dan membatalkan insentif ini pada bila-bila masa.

15. Perlucutan Dealer


a. Sekiranya berlaku perlucutan status Dealer, Pihak Ibu Pejabat R&Z Cosmetics TIDAK akan membeli balik semua Produk R&Z Cosmetics di premis perniagaan Pihak Dealer termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics.

b. Selain dari itu, jika Pihak Dealer ingin menamatkan atau menutup perniaagaan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, Pihak R&Z Cosmetics juga TIDAK akan membeli balik semua produk R&Z Cosmetics termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics.

16. Pengakuan Dealer

Saya telah membaca dan memahami semua syarat, peraturan dan polisi syarikat yang termaktub didalam perjanjian ini. Saya mengaku dan bersetuju untuk mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh R&Z COSMETICS dan sekiranya saya melanggar syarat, peraturan dan polisi syarikat, R&Z COSMETICS berhak mengambil sebarang tindakan dan undang-undang yang dirasakan perlu serta melucutkan taraf Dealer saya.

Anda berminat untuk menjadi Stokis?


ANDA BERMINAT UNTUK MENJADI STOKIS??


1. Syarat Dan Peraturan

a. Sila baca dan fahami isi kandungan Perjanjian Stokis ini dengan teliti.

b. Ketika mengisi borang pemohonan sila pastikan anda menulis segala butiran yang diperlukan dengan jelas dan betul. Sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak betul, Pihak Pengurusan berhak menolak permohonan anda untuk menjadi Stokis tanpa sebarang alasan.

c. Setiap Stokis akan dikenakan Yuran Pendaftaran sebanyak RM 50.00 dan diwajibkan membeli rangkaian produk R&Z Cosmetics sebanyak RM 6,000.00 yang terdiri daripada Skin Care, RNL Collection dan R&Z Food & Drink yang itemnya telah ditetapkan oleh Pihak R&Z Cosmetics. Setiap pembelian adalah tunai dan Resit Pembelian perlu dihantar ke Ibu Pejabat R&Z Cosmetics sebagai bukti pembelian untuk mengesahkan perlantikan.

d. Stokis juga di wajibkan menyediakan 2 gambar berukuran pasport untuk permohonan Kad Stokis.

e. Setiap pembelian adalah tunai dan Resit Pembelian perlu dihantar ke Ibu Pejabat R&Z Cosmetics sebagai bukti pembelian untuk mengesahkan perlantikan.

f. Pasangan suami isteri boleh bergabung untuk menjadi Stokis tetapi Kad Stokis hanya boleh dibuat oleh penama sahaja.

g. Hak Pengedar tidak boleh ditukar milik tanpa pengesahan daripada R&Z COSMETICS. Contoh : Sekiranya anda ingin menutup premis perniagaan anda dan menjual premis tersebut kepada kepada orang lain, secara automatik hak dan status anda sebagai pengedar Wakil Jualan R&Z Cosmetics juga akan terbatal dan tidak boleh dijual kepada orang yang membeli premis Polisi Syarikat.


2. Pemulangan Barangan

a. Pemulangan Barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak sahaja.

b. Anda dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian dan memulangkan barangan yang rosak tersebut sebagai bukti.

c. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk barangan yang rosak akibat daripada bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.


3. Pertukaran Barangan

a.Pertukaran barangan hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak sahaja.

b.Barangan berbentuk Set yang telah rosak jika telah dibuka dan diasingkan daripada set tidak boleh ditukar. Sekiranya Pihak Stokis mendapati salah satu barang di dalam set telah rosak, Pihak Stokis mestilah mengembalikan set tersebut secara lengkap bukan menghantar barang yang rosak sahaja.

c. Anda dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian sebagai bukti pembelian.

d.Jumlah nilai barangan pertukaran haruslah tidak melebihi nilai barangan yang ditukar atau pelanggan mesti membayar nilai lebihan tersebut.

e.Kredit anda akan dinyatakan di dalam Invoice seterusnya.

f.Barangan yang mempunyai tarikh luput hendaklah di pulangkan 6 bulan sebelum tarikh luput yang tertera di produk tersebut. Jika pihak Stokis memulangkan barang tersebut kurang daripada 6 bulan atau telah melebihi tarikh luput, ia tidak akan diterima. Walaupun pihak kami menerima barang tersebut, kami tidak akan menggantikan dengan barang baru.

g.Barang yang yang rosak di tangan pihak Stokis tidak boleh di kembalikan kepada Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics dan itu, adalah tanggungjawab pihak wakil Jualan..

h.Barang-barang keluaran terdahulu dan lama (pek lama) tidak akan di terima oleh Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics dan ia merupakan tanggungjawab pihak Stokis untuk menghabiskan stok tersebut.

i.Pihak Stokis tidak dibenarkan menukar Barangan R&Z Cosmetics dengan item yang lain walaubagaimanapun pertukaran barangan yang rosak atau ‘reject’ semasa penghantaran dari Pihak Ibu Pejabat dan ketika sampai pada Wakil Jualan masih dibenarkan dengan syarat tukar dengan barang yang sama.

4. Pembayaran & Pesanan Barangan

a. Setiap Stokis diminta memberikan kerjasama sepenuhnya dalam urusan pembayaran.

b. Semua Pesanan Barangan hanya akan diproses selepas pihak syarikat menerima bayaran.

c. Pembayaran Boleh dibuat di mana-mana cawangan Bank seperti berikut:

i. BANK ISLAM (RUSELI BIN AHMAD) - ACC # : 02-057-02-010853-7
ii. MAYBANK (RUSELI BIN AHMAD) - ACC # : 157091032032
iii. BSN (RUSELI BIN AHMAD) - ACC # : 0710029894285843
iv. RHB BANK (R&Z COSMETICS SDN.BHD) - ACC # :25203700007655
v. CIMB BANK (RUSELI BIN AHMAD) – ACC # : 02080065221520


d. Semua pengesahan pembayaran hendaklah melalui Sistem Faksimili (Fax) di talian 04-4914988, sila nyatakan dengan lengkap Nama, Jumlah Pembayaran dan Akaun Bank yang berkenaan.

e. Pihak Syarikat berhak untuk tidak memproses Pesanan Barangan sekiranya Stokis gagal untuk mengesahkan bukti pembayaran kepada pihak syarikat.

f. Pihak Syarikat hanya menerima Pemindahan Wang (Transfer Kredit), Kemasukan Wang (Cash Deposit) dan TIDAK akan menerima Kemasukan Cek (Bank-In Cheque) daripada Stokis.


5. Pemasaran & Pengawalan Harga Pasaran

a. R&Z Cosmetics mempunyai Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga yang akan memantau harga jualan yang dipasarkan oleh Stokis.

b. Sekiranya pihak syarikat menerima laporan tentang sebarang aduan berkaitan perubahan harga pasaran produk R&Z Cosmetics, juruaudit akan dihantar untuk meninjau keadaan tersebut tanpa sebarang notis pemberitahuan awal.

c. Sekiranya perkara ini didapati berlaku, pihak syarikat berhak mengambil tindakan tegas dengan melucutkan status Stokis berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga Syarikat.6. Perlantikan Dealer / Outlet

a. Setiap Stokis mestilah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Ibu Pejabat R&Z Cosmetics sebelum melantik Dealer / Outlet masing-masing.

b. Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics akan memantau dan mengenalpasti kawasan tersebut sebelum meluluskan permohonan bagi mengelakkan pertindihan sesebuah kawasan.

c. Stokis tidak diberi hak untuk melantik Dealer / Outlet tanpa kebenaran Ibu Pejabat R&Z Cosmetics terlebih dahulu.

d. Pastikan Dealer yang hendak dilantik menghadiri Kursus dan menyerahkan Resit Pembelian Dealer kepada Ibu Pejabat sebagai bukti pembelian sekiranya pembelian dibuat di bawah Stokis.
7. Had Kawasan

a. Setiap Stokis hanya mempunyai hak pada kawasannya sendiri sahaja.]

b. Setiap Stokis tidak dibenarkan melanggar atau menceroboh kawasan Stokis lain dengan merujuk kepada Syarat Perjanjian Stokis No. 5 (a) Perlantikan Dealer / Outlet.

c. Sekiranya perkara-perkara di atas didapati berlaku, Pihak R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas berserta melucutkan status Stokis tersebut.


8. Potongan Harga

a. Setiap Stokis layak mendapat diskaun 45% daripada harga pasaran bagi Barangan (A&C) iaitu Produk Kosmetik dan 50% bagi Barangan B iaitu Produk Tradisional. Pihak Stokis mendapat potongan 15% bagi barangan RNL Ddan 35 % iaitu Produk Food & Drink.

b. Setiap Stokis akan menerima Kit Permulaan iaitu Kad Stokis, Pamplet, Katalog, Buletin dan Tester Barangan serta satu salinan Surat Perjanjian Stokis.


9. Disiplin Dan Salah Laku

a. Setiap Stokis adalah diingatkan supaya menjual Produk R&Z Cosmetics mengikut harga pasaran yang telah ditetapkan. Stokis adalah dilarang sama sekali untuk menjual produk R&Z Cosmetics samada melebihi atau kurang dari harga pasaran yang telah ditetapkan.

b. Setiap Stokis tidak dibenarkan mencampur adukkan mana-mana barangan R&Z COSMETICS dengan jenama lain.

c. Setiap Stokis diingatkan supaya tidak memburuk-burukkan produk R&Z COSMETICS dan tidak boleh membelakangkan cara pemakaian Produk R&Z COSMETICS.

d. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas berserta melucutkan status Stokis tersebut.


10. Pertukaran Produk R&Z Cosmetics Dengan Produk-Produk Lain

a. Setiap Stokis adalah dilarang sama sekali membuat pertukaran Produk-produk Keluaran R&Z Cosmetics dengan mana-mana Produk Kecantikan dan / atau Bukan Produk Kecantikan lain.

b. Sekiranya perkara-perkara di atas ini didapati berlaku, Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan tegas berserta melucutkan daripada menjadi Stokis.


11. Penilaian Prestasi

a. Setiap 3 bulan berturut-turut, pihak R&Z COSMETICS akan menilai prestasi jualan Stokis.

b. Sekiranya prestasi jualan Stokis tidak aktif atau tidak memuaskan sedangkan permintaan pelanggan adalah
tinggi di kawasaan tersebut, pihak R&Z COSMETICS berhak melantik Stokis yang baru tanpa merujuk kepada Stokis yang sedia ada.

c. Stokis mestilah mempunyai kesungguhan dan daya usaha untuk melantik lebih ramai Dealer sekaligus dapat meningkatkan prestasi jualan.

d. Sekiranya Prestasi Jualan Stokis tidak aktif dan tidak mencapai tahap yang ditetapkan oleh Pihak R&Z Cosmetics, Pihak R&Z Cosmetics akan menurunkan status Stokis kepada Dealer.


12. Rekod Jualan Pelanggan

a. Setiap Stokis dikehendaki menghantar rekod jualan Dealernya kepada R&Z Cosmetics setiap bulan dengan menggunakan Resit Pembelian Wakil Jualan R&Z Cosmetics.13. Insentif


a. R&Z Cosmetics akan menilai prestasi jualan Stokis dan akan menawarkan Insentif berbentuk barangan atau percutian di dalam atau di luar negara.

b. Insentif ini adalah bergantung kepada kedudukan kewangan syarikat.

c. Pihak Syarikat berhak mengubah, meminda, menukar dan membatalkan insentif ini pada bila-bila masa.14. Perlancaran Produk Baru dan Pakej Permulaan Mengikut Musim


a. Stokis dinasihatkan agar peka dengan sebarang Perlancaran Produk Baru oleh R&Z COSMETICS.

b. Stokis diharapkan dapat memperkenalkan dan memasarkan produk-produk baru ini di pasaran dengan mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat daripada Ibu Pejabat R&Z Cosmetics terlebih dahulu.

c. Stokis wajib membuat pengambilan Pakej Pemulaan yang akan dikeluarkan oleh Pihak Ibu Pejabat setelah Notis Persediaan diedarkan kepada Stokis. Tempoh pengambilan Pakej Permulaan tersebut adalah dalam tempoh 2 minggu bermula tarikh pelancaran.


15. Seminar, Bengkel dan Kursus

a. Setiap Stokis diwajibkan mengikuti Kursus Asas Pengetahuan Produk & Kursus Perawatan Salon dan menandatangani perjanjian di Ibu Pejabat R&Z Cosmetics di Kulim, Kedah sebelum menjadi Wakil Jualan R&Z Cosmetics.

b. Jika gagal memenuhi syarat (a) di atas, Pihak R&Z Cosmetics tidak akan mengiktiraf Wakil Jualan tersebut dan Pihak R&Z Cosmetics berhak mengambil tindakan undang-undang ke atas Wakil Jualan.

c. Kursus ini hanya diberi atas penama Stokis sahaja dengan bayaran sebanyak RM 50.00.

d. Sekiranya ingin menghantar wakil atau pembantu, bayaran sebanyak RM 50.00 seorang akan dikenakan.

e. Sijil akan diberi setelah tamat kursus atau setelah dinilai dari segi pencapaian.

f. Stokis disyorkan membeli Salon Pack sebelum mengikuti kursus. Semua peralatan dan barangan salon boleh didapati di R&Z Cosmetics.

g. Sekiranya Stokis ingin mengadakan sebarang bengkel kecantikan atau promosi, pihak pengurusan sedia menawarkan khidmat nasihat dan bantuan.

h. Sila maklumkan sebulan sebelum tarikh bengkel atau seminar diadakan.

i. Stokis diwajibkan membeli poster atau banner, beg kertas dan beg plastik R&Z Cosmetics untuk tujuan promosi.

16. Pertukaran Polisi, Syarat Dan Peraturan Syarikat

a. Pihak Pengurusan berhak mengubah, meminda dan menukar segala Polisi, Syarat dan Peraturan Syarikat yang difikirkan perlu dari masa ke semasa.

b. Semua perubahan & pertukaran polisi ini akan sentiasa di maklumkan kepada Stokis melalui bertulis atau telefon.

17. Membekal kepada Wakil Jualan Yang Tidak Sah

a. Pihak Stokis adalah dilarang sama sekali untuk membekalkan Produk R&Z Cosmetics kepada mana-mana wakil jualan yang tidak bertauliah atau tidak sah tanpa merujuk kepada Pihak Pengurusan R&Z Cosmetics terlebih dahulu.

b. Jika Pihak Stokis enggan mematuhi peraturan tersebut, Pihak R&Z Cosmetics tidak akan bertanggungjawab atas sebarang masalah yang akan timbul kepada pihak Stokis.

c. Pihak R&Z Cosmetics tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas termasuk melucutkan status Stokis jika perkara ini berlarutan.18. Perlucutan Stokis

a. Sekiranya berlaku perlucutan status Stokis, Pihak Ibu Pejabat R&Z Cosmetics TIDAK akan membeli balik semua Produk R&Z Cosmetics di premis perniagaan Pihak Stokis termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics.

b. Selain dari itu, jika Pihak Stokis ingin menamatkan atau menutup perniaagaan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, Pihak R&Z Cosmetics juga TIDAK akan membeli balik semua produk R&Z Cosmetics termasuk banner atau sebarang papan tanda R&Z Cosmetics.

19. Pengakuan Stokis

Saya telah membaca dan memahami semua syarat, peraturan dan polisi syarikat yang termaktub didalam perjanjian ini. Saya mengaku dan bersetuju untuk mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh R&Z Cosmetics dan sekiranya saya melanggar syarat, peraturan dan polisi syarikat, R&Z Cosmetics berhak mengambil sebarang tindakan dan undang-undang yang dirasakan perlu serta melucutkan taraf Stokis saya.


Wednesday, August 26, 2009

TERHANGAT DI PASARAN!!

CEPAT!CEPAT!SEMENTARA STOK MASIH ADA!Saturday, August 15, 2009

SUPER MAXX-5+1


Kini Tawaran hebat kembali lagi..
Kali ini,R&Z Cosmetics mempersembahkan produk yang amat berkesan,selamat dan semulajadi,SUPER MAXX-5!
Anda boleh memilikinya dengan hanya harga serendah Rm55(s/m) atau rm60 untuk(s/s)
Segera dapatkannya di pengedar sah berhampiran anda!Sementara stok masih ada!!~

Nurhaniza telah berjaya mengurangkan 16 kg dalam tempoh kurang sebulan~

Nurhaniza telah berjaya mengurangkan 16 kg dalam tempoh kurang sebulan~
 
Copyright 2012 © Reserved to RNZ COSMETICS Design By Cik Nurfarah